POMOC MEDYCZNA I OBDUKCJE
-Wroclaw
-Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu

* tel. 999

Zasady przeprowadzania obdukcji lekarskich
Zakład Medycyny Sądowej

* ul. Mikulicza Radeckiego 4, Wrocław
* tel.: 071-784-14-60
* tel. 071-784-14-58
* fax: 071-784-00-95
* rejestracja: od poniedziałku od godziny 9:30 do godz. 14:30
* badania sądowo-lekarskie przeprowadzane są w Zakładzie od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00-15:00.
Ważne informacje:

1. Obdukcja lekarska jest płatna, koszt wynosi - 123 zł (100zł + 23% VAT). Bezpłatnie obdukcja wykonywana jest na podstawie zaświadczenia z policji lub prokuratury informującego o pokryciu kosztów przez ww. organy.
2. Na obdukcję wskazane jest zgłoszenie się po uprzednim uzyskaniu pomocy lekarskiej w szpitalu na izbie przyjęć lub u lekarza pierwszego kontaktu.
3. Przy zgłoszeni się do Zakładu Medycyny Sądowej wskazane jest posiadanie ze sobą dokumentacji medycznej (np. prześwietlenia urazów i inne).
4. Obdukcje może wystawić tylko lekarz do tego uprawniony - lekarz medycyny sądowej. Natomiast lekarz pierwszego kontaktu poza udzieleniem pomocy medycznej jest zobowiązany wystawić na prośbę pacjenta zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach i podjętym leczeniu.
5. Konieczne jest okazanie przez osobę badaną lub jej opiekuna prawnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).


  PRZEJDŹ NA FORUM