Województwo śląskie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Małachowskiego 22
42-500 Będzin
tel. (0-32) 267-49-82
pon.-pt. 7.30-15.30

Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Brodzińskiego 22
43-300 Bielsko Biała
tel. (0-33) 815-76-32
pon.-czw. 9-13

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Karola Miarki 11
43-300 Bielsko Biała
tel. (0-33) 498-74-00 do 03, 498-78-84 do 85
pon.-pt. 7.30-15.30

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Ks. Brzóski 3
43-300 Bielsko Biała
tel. (0-33) 814-62-21
całodobowo

Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny
ul. Cieszyńska 31
43-300 Bielsko Biała
tel. (0-33) 812-48-57
pon. 8-14, wt.-pt. 8-17

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Domu Dziecka
ul. Siemianowicka 58
41-503 Chorzów
tel. (0-32) 241-68-87
całodobowo

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Karpacka 20
41-506 Chorzów
tel. (0-32) 246-36-18, 247-04-14
całodobowo

Punkt Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ul. Cieszyńska 2
43-520 Chybie
tel. (0-33) 856-17-41
pon.-pt. 16-18

Punkt Konsultacyjny
ul. Zjednoczenia 90
42-793 Ciasna
tel. (0-34) 353-56-17
pon.-pt. 9-13

Punkt Konsultacyjny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Srebrna 2
43-400 Cieszyn
tel. (033) 852-40-71, 852-20-74
pon.-pt. 8.30-15

Sąd Rejonowy. Kuratorzy Zawodowi dla Dorosłych
ul. Garncarska 8
43-400 Cieszyn
tel. (0-33) 852-11-45, 852-11-16
pon.-pt. 8-14

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Wspierania Rodziny "Być Razem" - Pozarządowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Ks. Janusza 3
43-400 Cieszyn
tel. (0-33) 852-24-12
pon.-pt. 8-20

Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie
ul. Mickiewicza 19
43-502 Czechowice Dziedzice
tel. (0-32) 215-31-27 w. 28
pon. 15-18, śr. 14-16, pt. 8-10

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jasnogórska 34
42-200 Częstochowa
tel. (0-34) 324-47-64
pon.-pt. 7.30-15

Przytulisko dla Kobiet "Oaza". Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
ul. Staszica 5
42-200 Częstochowa
tel. (0-34) 368-07-65
całodobowo

Punkt Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Legionów 58/10
42-200 Częstochowa
tel. (0-34) 361-94-34
pon.-pt. 9-18

Centrum Pomocy Rodzinie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Skibińskiego 1
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. (0-32) 262-25-28 w. 60, 268-15-14
pon.-pt. 7-15

Schronisko dla Ofiar Przemocy
ul. Ziołowa 28
42-514 Dąbrowa Górnicza
tel. (0-32) 268-11-08
całodobowo

Punkt Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie "HELP"
Pl. Inwalidów 14
44-100 Gliwice
tel. (0-32) 231-57-65
pon. 11-15, wt. 14-18, śr. 16-19, czw., pt. 10-14

Zespół Kuratorów Rodzinnych. Sąd Rejonowy
ul. Powstańców Warszawy 23
44-100 Gliwice
tel. (0-32) 238-20-81, w.320, 325
pon.-pt. 9-15

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Lubliniecka 33
42-284 Herby
tel. (0-34) 357-41-00
pon.-pt. 7.30-15.30

Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie
ul. Piłsudskiego 86
43-609 Jaworzno
tel. (0-32) 616-54-05
całodobowo

Punkt Interwencji Kryzysowej
Al. Piłsudskiego 86
43-600 Jaworzno
tel. (0-32) 616-54-05
pon.-pt. 7-15, śr. 12-20

Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPS
ul. Kilińskiego 19/1
40-061 Katowice
tel. (0-32) 251-15-99, 257-14-82
pon.-czw. 8-19, pt. 8-16

Ośrodek Interwencji Kryzysowych dla Rodzin z Problemem Alkoholowym
ul. Bp. Bednorza 22
40-384 Katowice
tel. (0-32) 256-92-78
całodobowo

Punkt Konsultacyjny przy Urzędzie Gminy
ul. Strażacka 20
42-270 Kłomnice
tel. (0-34) 328-11-22
pon. 16-20, wt. 9-13

Gminny Punkt Kosnultacyjny
ul. Bielska 17
43-340 Kozy
tel. (0-33) 817-59-76, 817-58-27
pon. 14.30-18.30, wt. 16-19, czw. 16-18

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Hołudynowska 39
43-143 Lędziny
tel. (0-32) 216-75-45, 326-63-96
pon.-pt. 7.30-15.30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Częstochowska 47
42-700 Lubliniec
tel. (0-34) 353-19-15, 351-12-15
pon.-pt. 7.30-15.30

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy PCPR
ul. Chopina 8
43-170 Łaziska Górne
tel. (0-32) 224-43-90, 224-44-98
całodobowo

Terenowy Punkt Doradztwa Kryzysowego
ul. Krawczyka 16a
43-190 Mikołów
tel. (0-32) 226-41-76
pon.- pt. 10.15-19, sob., nd. 19-22

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy MOPS
ul. Gwarków 24
41-400 Mysłowice
tel. (0-32) 222-24-21, 222-22-21
pon.-pt. 7.30-15.30

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny przy Klubie Wzajemnej Pomocy "Jedność"
ul. 11 Listopada 32
42-300 Myszków
tel. (0-34) 313-17-14
pon. 16-18, śr. 16-18, pt. 18-20

Punkt Konsultacyjny
Bukowina 4
43-180 Orzesze
tel. (0-32) 221-56-24
pon. 16-19, śr. 16-18

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Bp. Nankiera 103
41-947 Piekary Śląskie
tel. (0-32) 287-95-03, 288-35-74
pon. 7.30-17, wt.-pt. 7.30-15.30

Punkt Informacyjny dla ofiar Przemocy .Gminny Ośrodek Zdrowia. Gminna Komisja RPA
ul. Janowska 15
47-480 Pietrowice Wielkie
tel. (0-32) 419-80-24, 419-80-99
pon.-pt. 8-18

Ośrodek Pomocy Społecznej - Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy Domowej i Rodzin z Problemem Alkoholowym
ul.Bogedaina 10
43-200 Pszczyna
tel. (0-32) 210-41-73, 210-58-10
pon.-pt. 7.30-15.30

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Solskiego 15
44-310 Radlin
tel. (0-32) 456-73-63, 456-72-31
pon.-pt. 7.30-15.30

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Chrobrego 16
44-200 Rybnik
tel. (0-32) 442-56-39, 423-35-55
pon.-pt. 8-20

Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Krzywa 4
43-430 Skoczów
tel. (0-33) 853-39-74
wt. 13-17

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łosińska 1
41-260 Sławków
tel. (0-32) 293-10-78, 293-14-21
pon.-pt. 7-15

Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia
ul. Szymanowskiego 5a
41-219 Sosnowiec
tel. (0-32) 298-93-87
całodobowo

Zespół Konsultantów. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Mościckiego 14
41-200 Sosnowiec
tel. (0-32) 266-76-00 w.51
pon.-pt. 7.30-15.30

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Młyńska 3
42-622 Świerklaniec
tel. (0-32) 284-48-57
pon.-pt. 7.30-15.30

Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy Domowej. Ośrodek RPA
ul. Wallisa 2
41-605 Świętochłowice
tel. (0-32) 245-38-72
pon.-pt. 8-18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Zamkowa 16
42-690 Tworóg
tel. (0-32) 284-68-57
pon.-pt. 7-15

Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Fitelberga 4
43-100 Tychy
tel. (0-32) 227-05-75
całodobowo

Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych od Alkoholu, Członków ich Rodzin oraz Ofiar Przemocy Domowej
ul. Główna 47
44-187 Wielowieś
tel. (0-32) 233-66-70
pon., pt. 12.30-15, wt. 12-17, czw. 9-11.30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kubsza 28b
44-300 Wodzisław Śląski
tel. (0-32) 455-34-51, 455-35-57
pon.- pt. 7.15-15.15

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Punkt Interwencji Kryzysowej
ul. Bogumińska 15
44-300 Wodzisław Śląski
tel. (0-32) 455-14-30
pon.-pt. 8-17

Zespół Interwencji Kryzysowej. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Wyzwolenia 7
41-800 Zabrze
tel. (0-32) 278-56-70
pon.-pt. 7.30-19.30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 47
42-400 Zawiercie
tel. (0-32) 672-21-34, 672-77-01

Punkt Konsultacyjny dla Rodzin w Sytuacjach Kryzysowych "Niebieska Linia"
ul. Powstańców Śląskich 6
42-400 Zawiercie
tel. (0-32) 672-21-75
pon.- pt. 16-20

Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPS
ul. Boryńska 13
44-240 Żory
tel. (0-32) 434-34-15
pon.-pt. 7.30-19.30

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Ks. Prałata St. Słonki 24
34-300 Żywiec
tel. (0-33) 861-94-19, 861-93-36
pon.-pt. 7-15

Zespół Pomocy Rodzinie
ul. Sienkiewicza 19
34-300 Żywiec
tel. (0-33) 861-36-05
pon.-pt. 8-19  PRZEJDŹ NA FORUM