Sekty
Sekta - definicja prawna - projekty

(...) za sektę można uznać każdą grupę, która posiadając silnie rozwiniętą strukturę władzy, jednocześnie charakteryzuje się znaczną rozbieżnością celów deklarowanych i realizowanych oraz ukrywaniem norm w sposób istotny regulujących życie członków, która narusza podstawowe prawa człowieka i zasady współżycia społecznego, a jej wpływ na członków, sympatyków, rodziny i społeczeństwo ma charakter destrukcyjny Raport o niektórych zjawiskach związanych z działalnością sekt w Polsce przygotowany przez Międzyresortowy Zespół do Spraw Nowych Ruchów Religijnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych opublikowany w sierpniu 2000 roku. Do grupy działań charakterystycznych dla sekt należy zaliczyć:
znęcanie się fizyczne i psychiczne nad uczestnikami grupy,
wykorzystywanie seksualne uczestników,
bezprawne zatrzymywanie,
niewolnictwo,
zachęcanie do działań agresywnych,
propagowanie ideologii rasistowskiej,
oszustwa podatkowe, nielegalny obrót pieniędzmi, przemyt broni i narkotyków,
pogwałcenie prawa do pracy,
nielegalne praktyki medyczne,
nakłanianie osób nieletnich do składania ślubów religijnych wpływających w zasadniczy sposób na ich przyszłość,
żądanie natychmiastowego zaangażowania o charakterze finansowym czy osobistym bez możliwości spokojnego i rzeczowego namysłu,
zmuszanie lub nakłanianie konwertytów (osoby świeżo przyjęte do ruchu) do zerwania kontaktów z rodziną i przyjaciółmi,
ograniczanie w jakimkolwiek stopniu następujących praw osobistych swoich członków:
prawa swobodnego porzucenia ruchu lub rezygnacji z jakiejś formy aktywności wewnątrz ruchu np. ukończenia podjętego kursu czy szkolenia,
prawa nawiązywania kontaktu (osobistego, listownego, telefonicznego) z rodziną i przyjaciółmi,
prawa wyrażania niezależnej opinii (w sądzie i gdziekolwiek indziej),
prawa leczenia (szczególnie dotyczy to ograniczania przez niektóre grupy religijne możliwości korzystania przez członków z konwencjonalnej pomocy medycznej np. badań kontrolnych krwi, przyjmowania leków chemicznych, dokonywania szczepień ochronnych i transfuzji krwi),
nakłanianie do przekraczania prawa szczególnie jeśli chodzi o zbieranie funduszy np. poprzez żebractwo czy prostytucje,
oczekiwanie od potencjalnych członków stałych zobowiązań finansowych,
ukrywanie przed adeptami prawdziwej nazwy i zasad ruchu,
niszczenie dokumentów tożsamości i innych dokumentów osobistych członków, uniemożliwianie meldunku, zatajanie przed władzami administracyjnymi informacji co do miejsca zamieszkania czy pobytu członka,
zmuszanie dzieci członków do rezygnacji z konwencjonalnych form wykształcenia (obowiązek szkolny).
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w Sprawie Ruchów Kultowych w Europie, Raport Cotrella (Parlament Europejski, Dokument 1-47/84, 2 kwietnia 1984), Raport Viviena dla francuskiego Zgromadzenia Narodowego z lutego 1983r, Raport Guyarda 10 styczeń 1996, raport włoskiego MSW, raport Parlamentu szwajcarskiego 1999
_________________


  PRZEJDŹ NA FORUM