Różne
Zabawa w zabijanie. Oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci.

Maria Braun-Gałkowska, Iwona Ulfik
Wydawnictwo Krupski i S-ka, Warszawa 2000, s. 182

Tematem książki Marii Braun-Gałkowskiej i Iwony Ulfik jest wpływ agresji prezentowanej w mediach na psychikę dzieci i młodzieży. Publikacja ma klasyczną konstrukcję pracy badawczej. Znajdziemy w niej zarówno syntetyczną analizę światowej literatury poświęconej problemom agresji w mediach, jak i wyniki badań własnych, w których autorki postanowiły sprawdzić, na ile prawidłowości opisane w tejże literaturze dotyczą polskich realiów. Zaskakujące są informacje o tym, jak wiele godzin młodzi ludzie spędzają przed telewizorem i komputerem. Wyniki przeprowadzonych badań pokazują również nowe, interesujące tendencje w stosunku do badań wcześniejszych, pojawiające się w związku z coraz większą dostępnością środków masowego przekazu.
Ze względu na aktualność i wagę problemu, wyniki badań zaprezentowane w tej książce powinny zainteresować zarówno twórców programów telewizyjnych i gier komputerowych, odpowiedzialnych za to, co pojawia się w mediach, jak i rodziców, którzy mogą pomóc swoim dzieciom w odpowiednim doborze form rozrywki.


  PRZEJDŹ NA FORUM