Różne
Prawo dziecka do zdrowia

Jadwiga Bińczycka (red. nauk.)
okładka: miękka, 314 stron(y)
wydawnictwo: Impuls, 2007
waga: 494 g
ISBN: 9788373087262

Książka stanowi pokłosie Konferencji "Prawo dziecka do zdrowia", którą w 2005 roku zorganizowało Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. Celem konferencji, a także książki jest przedstawienie sytuacji dzieci i młodzieży we współczesnym świecie, ich prawa do zdrowia, warunków i stopnia przestrzegania tego prawa. Zdrowie traktowane jest - zgodnie z definicją WHO -jako dobrostan fizyczny, psychiczny, moralny i społeczny. Według Janusza Korczaka zdrowie to nie tylko dobra kondycja fizyczna, ale również radość z bycia kochaną i szanowaną istotą, to poczucie bezpieczeństwa w świecie jasnych reguł moralnych, w świecie sprawiedliwości społecznej.Konferencja zapoczątkowała, a książka kontynuuje dyskusję nad sytuacją dzieci i młodzieży we współczesnym świecie, nad stopniem postrzegania i przestrzegania ich prawa do zdrowia.W dyskusji głos zabrali socjologowie, filozofowie, pedagodzy, psychologowie, lekarze, terapeuci.


  PRZEJDŹ NA FORUM