Województwo świętokrzyskie
Miasto: Kielce

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia - Przychodnia
wotuw.przychodnia@morawica.com.pl
Jagiellońska 72
25-734 Kielce
041 345 73 46
poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia


Powiat: buski

NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego
Poradnia Leczenia Uzależnień
Sądowa 9
28-100 Busko-Zdrój
041 356 71 20 (22)
poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia


Powiat: jędrzejowski

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Armii Krajowej 10
28-300 Jędrzejów
041 386 14 05
poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia


Powiat: kazimierski

SPZOZ Przychodnia Specjalistyczna Lecznictwa Otwartego
Poradnia Odwykowa
Partyzantów 12
28-500 Kazimierza Wielka
041 352 21 40 w.38
poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia


Powiat: kielecki

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy
Oddział XII Terapii Uzależnienia od Alkoholu
Spacerowa 5
26-026 Morawica
041 364 12 33-35
całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu
041 364 13 93;
041 364 12 25
całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu
041 364 12 61-64
oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych

Ośrodek Leczenia Uzależnień "San Damiano"
Poradnia Leczenia Uzależnień
Franciszkańska 10
26-060 Chęciny
041 31 51 140
poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia


Powiat: konecki

Przychodnia Specjalistyczna
Poradnia Leczenia Uzależnień
Gimnazjalna 41b
26-200 Końskie
041 390 22 25
poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia


Miasto: Kielce

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Malików 150 b
25-639 Kielce
041 367 36 93
poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

NZOZ "Nadzieja Rodzinie"
Poradnia Leczenia Uzależnień
Karczówkowska 36
25-711 Kielce
041 345 56 65
poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach
Przychodnia dla Uzależnionych i Współuzależnionych
otuiw.kielce@gmail.com
J.Nowaka Jeziorańskiego 65
25-433 Kielce
041 368 68 31
poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej
Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Grunwaldzka 47
25-736 Kielce
041 345 00 53
poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
041 345 08 94 do 96
dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu


Powiat: opatowski

SP ZOZ Przychodnia Specjalistyczna
Poradnia Leczenia Uzależnień
Słowackiego 13
27-500 Opatów
015 868 27 33 w. 127
poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia


Powiat: ostrowiecki

Ośrodek Leczenia Zaburzeń Psychicznych i Uzależnień "Eskulap"
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Sienkiewicza 80
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
041 265 14 24
poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu


Powiat: sandomierski

SP ZZOZ
Specjalistyczna Poradnia Terapii Uzależnień
Schinzla 13
27-600 Sandomierz
015 833 07 31
poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia


Powiat: skarżyski

SPZOZ Obwód Lecznictwa Kolejowego
Poradnia Terapii Uzależ
nienia od Alkoholu i Wpsółuzależnienia
otuw.sko@olkspzoz.pl Sokola 50
26-100 Skarżysko-Kamienna
041 27 84 36
poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia


Powiat: starachowicki

Poradnia Przeciwdziałania Alkoholizmowi
56
27-225 Pawłów
041 33 43 128
poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

NZOZ Poradnia Psychiatryczno-Psychologiczna
Poradnia Terapii Uzleżnienia i Wpsółuzależnienia od Alkoholu
nzozppp@wp.pl
Hutnicza 2a
27-200 Starachowice
041 274 65 50
poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

Ośrodek Leczenia Zaburzeń Psychicznych i Uzależnień "Michałów"
Poradnia
Ostrowiecka 151
27-200 Starachow
ice
041 2 735 735
poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu


Powiat: włoszczowski

SP ZOZ
Poradnia Leczenia Uzależnień
Żeromskiego 28
29-100 Włoszczowa
041 38 83 723
poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia


  PRZEJDŹ NA FORUM