116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
Dwuletnie zaufanie

W listopadzie minęły dwa lata od uruchomienia w Polsce Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111. Obsługą linii zajmuje się Fundacja Dzieci Niczyje, zaś partnerem technologicznym Telefonu jest firma Polkomtel S.A.

Porad i pomocy w sytuacjach kryzysowych udzielają wykwalifikowani psychologowie i pedagodzy. Z telefonu mogą skorzystać dzieci doświadczające przemocy domowej, przemocy seksualnej lub przeżywające trudności, z którymi same nie umieją sobie poradzić. Od specjalistów uzyskają wsparcie oraz ochronę – nieodpłatnie i anonimowo.

Początkowo Telefon był obsługiwany pięć dni w tygodniu. Okazało się jednak, że jest większe zapotrzebowanie na pomoc i wsparcie ze strony telefonicznych konsultantów. Obecnie Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży działa od poniedziałku do soboty, w godzinach 12.00–20.00. Przez dwa lata działalności Telefonu konsultanci odebrali aż 200 tysięcy połączeń. Pomocy i wsparcia najczęściej szukała młodzież gimnazjalna, częściej dziewczęta niż chłopcy.

Młodzi ludzie chcieli porozmawiać o kłopotach w szkole, relacjach z rodzicami, zdrowiu, seksualności. Dzwonili również dorośli, przede wszystkim rodzice i opiekunowie.


  PRZEJDŹ NA FORUM