Jak się uwolnić z krzywdzącego związku
Autor: Centrum Praw Kobiet
Cały tekst w tym temacie pochodzi z broszury:

Poznaj siebie i swój związek
poradnik psychologiczny dla kobiet

Centrum Praw Kobiet
ul. Wilcza 60/ 19
00 – 679 Warszawa
|tel. (48 22) 652 01 17
tel./ fax: (48 22) 622 25 17
e-mail: temida@cpk.org.pl
http://www.cpk.org.pl
http://www.partnerstwo.cpk.org.pl

Przygotowała: Urszula Nowakowska
Redakcja i korekta: Ewa B. Sawicka
Podziękowania za konsultacje Katarzynie Miłoszewskiej i Jolancie Ciecierskiej

Publikacja finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.


  PRZEJDŹ NA FORUM