NOWE POSTY | NOWE TEMATY | POPULARNE | STAT | RSS | KONTAKT | REJESTRACJA | Login: Hasło: rss dla

HOME » PISMA SĄDOWE » POZEW O SEPARACJĘ

Przejdz do dołu stronyStrona: 1 / 1    strony: [1]

Pozew o separację

  
Admin
27.08.2009 23:33:50
poziom 6Grupa: Administrator 

Lokalizacja: Admin

Posty: 1590 #313003
Od: 2009-6-1
………………., dnia ..................... r.
Do
Sądu Okręgowego
Wydział Cywilny
w ............................
Powódka: .....................................................,
zam. ..............., ul .........................
Pozwany: .....................................................,
zam. ..............., ul .........................
POZEW O SEPARACJĘ
W imieniu własnym wnoszę o:
1. orzeczenie separacji powódki ...................... z pozwanym ........................, którzy zawarli
związek małżeński w dniu ................ r. przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
w ............................ i wpisanego do Księgi małżeństw pod numerem ................. - z winy
pozwanego,
2. zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych,
3. powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron -
........................., urodzoną w dniu ................. w ........................ powódce, z jednoczesnym
ograniczeniem władzy rodzicielskiej pozwanemu do współdecydowania o istotnych
sprawach dziecka,
4. zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego dziecka stron ...................................
renty alimentacyjnej w kwocie po .............. zł miesięcznie, płatnej do dnia 10 każdego
bieżącego miesiąca z góry, wraz z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności
każdej renty, do rąk powódki, jako przedstawicielki ustawowej dziecka.
Ponadto wnoszę o:
5. zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych poprzez wydanie zarządzenia tymczasowego,
nakazującego pozwanemu płacenie do rąk powódki kwoty ............. zł miesięcznie tytułem
renty alimentacyjnej dla małoletniego dziecka stron ..............................., płatnej do dnia
10 każdego bieżącego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności
każdej renty, do rąk pow dki, jako przedstawicielki ustawowej dziecka,
6. orzeczenie o sposobie korzystania z mieszkania w czasie trwania niniejszego procesu,
położonego w ........................., przy ul. .........................., składającego się z dwóch pokoi.
UZASADNIENIE
1. Strony zawarły związek małżeński przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
w .............................. w dniu .................... r.
Dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa.
a) Umów majątkowych strony nie zawierały.Dowód: przesłuchanie stron.
b) Z małżeństwa stron urodziło się jedno dziecko - ............................, urodzony ................. r.
w ....................................
Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia.
2. Małżeństwo stron układało się przeciętnie. W .......... r. pozwany, po powrocie z wyjazdu
służbowego do ……….a oświadczył powódce, że nie zamierza z nią dalej współżyć ani
prowadzić wspólnie gospodarstwa domowego. Stracił zainteresowanie wychowaniem syna.
Nadto pozwany zaczął regularnie wyjeżdżać, co powódka wiąże z faktem, iż w czasie pobytu w …………..pozwany poznał i związał się uczuciowo z inną kobietą. Stan taki trwa do dnia dzisiejszego.
Dowód: przesłuchanie stron.
Powódka wykazała powyżej, że między stronami nastąpił zupełny rozkład pożycia, co zgodnie
z przepisem art. 61(1) § 1 KRO uzasadnia żądanie orzeczenia separacji.
Na orzeczeniu separacji nie ucierpi dobro małoletniego syna stron, bowiem nie zmieni on
aktualnie istniejącej sytuacji dziecka.
Dowód:
1. opinia rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego, o zażądanie kt rej wnosi się,
2. wywiad kuratora sądowego o przeprowadzenie którego wnosi się,
3. przesłuchanie stron.
Powódka domaga się orzeczenia separacji z winy pozwanego w oparciu o przepis art. 57 § 1
KRO w związku z art. 61(3) 1 1 KRO.
3. Uzasadnione jest także roszczenie powódki o powierzenie jej wykonywania władzy
rodzicielskiej nad małoletnim synem stron.
Pozwany nie zajmuje się od dwóch lat w ogóle dzieckiem i cała troska o wychowanie i
utrzymanie dziecka spoczywa na barkach powódki, do której dziecko jest bardzo przywiązane
i darzy ją miłością.
Dowód:
1. opinia jak wyżej,
2. wywiad jak wyżej,
3. przesłuchanie stron.
Podstawę prawną powyższego roszczenia stanowi przepis art. 58 § 1 KRO w związku
z art. 613 § 1 KRO.
4. Powódka wnosi również o zasądzenie od pozwanego na rzecz syna stron renty alimentacyjnej
w kwocie po .......... zł miesięcznie, płatnej w terminach i w sposób opisany w pkt 4.
Pozwany jest pracownikiem ............................... i osiąga ponad przeciętne dochody. Natomiast
powódka pracuje jako ............................. z wynagrodzeniem miesięcznym w kwocie .......... zł.
Dowód:
1. zaświadczenie o zarobkach powódki,
2. informacja o dochodach pozwanego, o zażądanie kt rej z Urzędu Skarbowego
w ............................., przy ul. ....................... wnosi się.
Żądana kwota alimentów dla dziecka stron jest proporcjonalna do możliwości zarobkowych
pozwanego oraz do usprawiedliwionych potrzeb dziecka.


Podstawę prawną tego roszczenia stanowi przepis art. 58 § 1 KRO w związku z przepisem
art. 61(3) § 1 KRO w związku z art. 135 § 1 KRO. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego
względem dziecka przez pozwaną w znacznym stopniu wyczerpuje się w jej osobistych
staraniach o jego utrzymanie i wychowanie (art. 135§ 2 KRO).
5. Nadto powódka wnosi o zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego w sposób opisany w pkt 5
pozwu.
Od ............ r. do dnia dzisiejszego, pozwany przekazuje powódce na utrzymanie dziecka
kwotę ........... zł miesięcznie, co przy zarobkach powódki oraz usprawiedliwionych potrzebach
dziecka jest niewystarczające.
Podstawę prawną wniosku w tym zakresie stanowi przepis art. 730 § 2 KPC w związku
z art. 753 § 1 i § 3 KPC.
6. Żądanie ustalenia sposobu korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania stron jest zgodne
z aktualnym stanem faktycznym.
Dowód: przesłuchanie stron.
Powyższe żądanie znajduje oparcie w treści przepisu art. 58 § 2 KRO w związku z art. 613 § 1
KRO.
W tym stanie rzeczy pozew niniejszy jest konieczny i uzasadniony.
Załączniki:
1. odpis skrócony aktu małżeństwa,
2. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
3. zaświadczenie o zarobkach powódki,
4. odpis pozwu i załączników.
.................................................
(własnoręczny podpis)
_________________
A gdy serce twe przytłoczy myśl, że żyć nie warto,
z łez ocieraj cudze oczy, chociaż twoich nie otarto.
  
Electra04.12.2022 02:22:15
poziom 5

oczka

Przejdz do góry stronyStrona: 1 / 1    strony: [1]

  << Pierwsza      < Poprzednia      Następna >     Ostatnia >>  

HOME » PISMA SĄDOWE » POZEW O SEPARACJĘ

Aby pisac na forum musisz sie zalogować !!!

randki | własny sklep internetowy | promocje | darmowe forum | sklepy | opinie, testy, oceny

Marzycielska Poczta. darmowy hosting obrazków darmowy hosting obrazków