NOWE POSTY | NOWE TEMATY | POPULARNE | STAT | RSS | KONTAKT | REJESTRACJA | Login: Hasło: rss dla

HOME » SEKTY » SEKTY

Przejdz do dołu stronyStrona: 1 / 1    strony: [1]

Sekty

  
Admin
23.07.2009 19:11:44
poziom 6Grupa: Administrator 

Lokalizacja: Admin

Posty: 1590 #295155
Od: 2009-6-1
Sekta - - definicja socjologiczna i religioznawcza


SEKTA - grupa wyznaniowa o stosunkowo małej liczbie członków, powstała przez wyodrębnienie z macierzystego kościoła (lub, i) jako efekt protestu religijnego wobec istniejącej już doktryny i kultu, ewentualnie organizacji. Główne cechy sekt to: silna izolacja od środowiska zewnętrznego (brak zainteresowania zmianami zewnętrznej rzeczywistości), odrębność aksjologiczno-światopoglądowa i normatywna, autorytarne przywództwo, fanatyzm członków oraz silny konformizm członków i radykalnie sprawowana kontrola społeczna. (Słownik Socjologiczny, Toruń 1997) (...) Charakterystyki sekty dokonuje się w opozycji do Kościoła. Niezależnie od genezy powstania, sekta (zwłaszcza w początkowym okresie) wyróżnia się izolacją od środowiska zewnętrznego, niezależnością, nonkonformizmem; odrębnością światopoglądową, ideologiczną, aksjologiczną (własna hierarchia wartości, własny system norm moralnych i społecznych); autorytatywnym (często charyzmatycznym) przywództwem, uczestnictwem dobrowolnym, z wyboru; autorytaryzmem i fanatyzmem członków; silnym, wewnątrz-organizacyjnym zespoleniem. W dalszej fazie rozwoju, krzepnąc organizacyjnie i doktrynalnie, formalizując zasady członkostwa oraz strukturę hierarchii może przekształcić się w ustabilizowaną sektę (ang. established sect), denominację lub Kościół (...)
("Leksykon Religioznawczy" w Przegląd religioznawczy; , nr. 1/2, 187-188, 1998)
_________________
A gdy serce twe przytłoczy myśl, że żyć nie warto,
z łez ocieraj cudze oczy, chociaż twoich nie otarto.
  
Electra26.11.2022 16:42:56
poziom 5

oczka
  
Admin
23.07.2009 19:12:13
poziom 6Grupa: Administrator 

Lokalizacja: Admin

Posty: 1590 #295156
Od: 2009-6-1
Sekta - definicja prawna - projekty

(...) za sektę można uznać każdą grupę, która posiadając silnie rozwiniętą strukturę władzy, jednocześnie charakteryzuje się znaczną rozbieżnością celów deklarowanych i realizowanych oraz ukrywaniem norm w sposób istotny regulujących życie członków, która narusza podstawowe prawa człowieka i zasady współżycia społecznego, a jej wpływ na członków, sympatyków, rodziny i społeczeństwo ma charakter destrukcyjny Raport o niektórych zjawiskach związanych z działalnością sekt w Polsce przygotowany przez Międzyresortowy Zespół do Spraw Nowych Ruchów Religijnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych opublikowany w sierpniu 2000 roku. Do grupy działań charakterystycznych dla sekt należy zaliczyć:
znęcanie się fizyczne i psychiczne nad uczestnikami grupy,
wykorzystywanie seksualne uczestników,
bezprawne zatrzymywanie,
niewolnictwo,
zachęcanie do działań agresywnych,
propagowanie ideologii rasistowskiej,
oszustwa podatkowe, nielegalny obrót pieniędzmi, przemyt broni i narkotyków,
pogwałcenie prawa do pracy,
nielegalne praktyki medyczne,
nakłanianie osób nieletnich do składania ślubów religijnych wpływających w zasadniczy sposób na ich przyszłość,
żądanie natychmiastowego zaangażowania o charakterze finansowym czy osobistym bez możliwości spokojnego i rzeczowego namysłu,
zmuszanie lub nakłanianie konwertytów (osoby świeżo przyjęte do ruchu) do zerwania kontaktów z rodziną i przyjaciółmi,
ograniczanie w jakimkolwiek stopniu następujących praw osobistych swoich członków:
prawa swobodnego porzucenia ruchu lub rezygnacji z jakiejś formy aktywności wewnątrz ruchu np. ukończenia podjętego kursu czy szkolenia,
prawa nawiązywania kontaktu (osobistego, listownego, telefonicznego) z rodziną i przyjaciółmi,
prawa wyrażania niezależnej opinii (w sądzie i gdziekolwiek indziej),
prawa leczenia (szczególnie dotyczy to ograniczania przez niektóre grupy religijne możliwości korzystania przez członków z konwencjonalnej pomocy medycznej np. badań kontrolnych krwi, przyjmowania leków chemicznych, dokonywania szczepień ochronnych i transfuzji krwi),
nakłanianie do przekraczania prawa szczególnie jeśli chodzi o zbieranie funduszy np. poprzez żebractwo czy prostytucje,
oczekiwanie od potencjalnych członków stałych zobowiązań finansowych,
ukrywanie przed adeptami prawdziwej nazwy i zasad ruchu,
niszczenie dokumentów tożsamości i innych dokumentów osobistych członków, uniemożliwianie meldunku, zatajanie przed władzami administracyjnymi informacji co do miejsca zamieszkania czy pobytu członka,
zmuszanie dzieci członków do rezygnacji z konwencjonalnych form wykształcenia (obowiązek szkolny).
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w Sprawie Ruchów Kultowych w Europie, Raport Cotrella (Parlament Europejski, Dokument 1-47/84, 2 kwietnia 1984), Raport Viviena dla francuskiego Zgromadzenia Narodowego z lutego 1983r, Raport Guyarda 10 styczeń 1996, raport włoskiego MSW, raport Parlamentu szwajcarskiego 1999
_________________
_________________
A gdy serce twe przytłoczy myśl, że żyć nie warto,
z łez ocieraj cudze oczy, chociaż twoich nie otarto.
  
Admin
23.07.2009 19:12:25
poziom 6Grupa: Administrator 

Lokalizacja: Admin

Posty: 1590 #295157
Od: 2009-6-1
Sekta - definicja językoznawcza


Definicja terminu sekta podana przez Słownik wyrazów obcych i Słownik Języka Polskiego
Słownik wyrazów obcych i Słownik Języka Polskiego podają następujące definicje terminu sekta:


"grupa religijna która oderwała się od któregoś z wielkich kościołów panujących i przyjęła własne zasady organizacyjne, odłam wyznaniowy jakiejś religii."
"(...) grupa społeczna izolująca się od reszty społeczeństwa, mająca własną hierarchię wartości, zespół norm, zachowania się, silnie akcentująca rolę przywódcy".
Słownik wyrazów obcych (PWN, Warszawa, 1981) i Słownik Języka Polskiego (PWN, Warszawa, 1996).
Znaczenie terminu sekta część badaczy wywodzi od łacińskiego czasownika sectare, secare - odcinać, odrąbywać (sekator...). Mimo, że wielu autorów tą etymologie uznaje za nieścisłą, jest ona powszechnie stosowana w odniesieniu do grup czy wspólnot religijnych, które przez doktrynę i praktykę życiową tworzą dysydencką oddzieloną mniejszość w stosunku do pewnej wielkiej, centralnej wspólnoty kościelnej.
Druga etymologia wywodzi termin sekta od innego łacińskiego słowa, mianowicie czasownika sequor, sequi - iść (greckie hairesis), podążać za kimś, postępować za, naśladować.
Etymologia ta dobrze oddaje charakterystyczną dla grup określanych tym terminem specyfikę przywództwa i ideologii w całości nakierowanych na osobę przywódcy tzw. guru.
Czy wreszcie sekta od łac. secta - sposób życia, stronnictwo.
_________________
A gdy serce twe przytłoczy myśl, że żyć nie warto,
z łez ocieraj cudze oczy, chociaż twoich nie otarto.
  
Admin
23.07.2009 19:12:54
poziom 6Grupa: Administrator 

Lokalizacja: Admin

Posty: 1590 #295158
Od: 2009-6-1
Sekta destrukcyjna


Grupa godząca w porządek prawny i społeczny przez całkowite podporządkowanie (uzależnienie, ubezwłasnowolnienie) sobie członków przez przywódców na drodze ich psychicznej destabilizacji i zerwania dotychczasowych więzi społecznych.
"Czasami trudno jest jednoznacznie zaliczyć dany ruch do tej kategorii. Bywa, że poznanie jej prawdziwego oblicza dokonuje się za późno, gdy już nie można zapobiec tragedii. Tragiczne losy sekty "Świątynia Ludu" (założyciel Jim Jones 1931-1978; w Jonestown w Gujanie zbiorowe samobójstwo popełniło 900 wyznawców) w sposób negatywny zwróciło uwagę opinii publicznej na zjawisko nowych ruchów religijnych. W ostatnich latach na złą sławę zasłużyły sekty: "Białe Bractwo" (Ukraina, założyciel: Jurij Kriwonogoz żoną Marią Cwygun, przywódców aresztowano zanim doszło do tragedii); "Najwyższa Prawda" (Aum AShinnkyo - Japonia, założyciel Soko Asahara, gazowe zamachy w tokijskim metrze); "Brama Niebios" (Heavan's Gate Webside - Santa Fe, USA, zbiorowe samobójstwo 39-ciu informatyków); "Zakon Świątyni Słońca" (założyciel belgijski homeopata Lucy Jouret i ezoterysta Jo Di Mambro - w 1994 r. w Kanadzie i Szwajcarii 53 członków dokonało aktu samozagłady systemem łańcuchowym, tzn. zabijający przekazywał broń następnemu i ginął z jego ręki). "

"Niebezpiecznymi są dla środowiska i swoich własnych członków organizacje o charakterze totalitarnym, o hierarchicznej strukturze zależności, wymagające od swych wyznawców bezwzględnego posłuszeństwa, narzucające rytm życia codziennego, przywiązujące dużą wagę do szkoleń (indoktrynacji), żyjące w izolowanych, wrogo nastawianych do świata wspólnotach. Nadto doktrynalny fundamentalizm, monopol na prawdę, przeświadczenie o boskiej charyzmie przywódcy." ("Leksykon Religioznawczy" w Przegląd religioznawczy;, nr. 1/2, 187-188, 1998) Rick Ross definiując sektę stwierdza, że nie to jest istotne, czym grupa się zajmuje, i w co wierzy, lecz to, jak oddziaływuje - typowo, sekta jest hierarchicznie zorganizowana w strukturę piramidy, ktorej wierzchołkiem jest autorytarny lider, ktory nie odpowiada przed nikim ani przed niczym; ta grupa izoluje się od społeczeństwa, i wszystko poza nią jest widziane jako wrogie, negatywne i cielesne [carnal]; przymus i wymuszona perswazja sa używane do wciągania ludzi do grupy.

Sa różne typy sekt, nie tylko religijne. Ale religijne przyciagają najwięcej ludzi. (Expert teaches students to avoid dangers of cults)

"To, kiedy te grupy stają się niebezpieczne, można okreslić w taki sposób: kiedy skupiają się nie na Bogu, nie na Biblii, a na osobie przywódcy" (Dangerous cults focus on leader, deprogrammer says). Sekty "promują zasadę "spalonej ziemi" by odciąć ludzi od ich przeszłości".
Sekta spełnia też kryteria instytucji totalnej zaproponowane przez Ervinga Goffmana w pracy Azylums, Nowy Jork 1961.

Instytucja totalna według E.Goffmana miejsce pobytu (...) osób odizolowanych na dłuższy okres od reszty społeczeństwa, pozostających w podobnym położeniu, których zachowanie jest pod prawie całkowitą kontrolą personelu danej instytucji (...). (Słownik Socjologiczny, Toruń 1997)

Kryteria rozpoznawcze instytucji totalnej:

Całościowość:
"oznacza tu objęcie zasięgiem indoktrynacji wszystkich dziedzin życia, całkowite wypełnienie czasu i jego ścisłe zaplanowanie, odniesienie zasad życia totalnego do wszystkich uczestników, a nawet nie tylko do nich, ale do wszystkich członków społeczeństwa".
Wyłączność:
"podporządkowanie wszystkich dziedzin życia jednemu celowi nadrzędnemu (...). Podleganie we wszystkich sferach życia władzy jednego, niepodzielnego autorytetu".
Izolacja:
"polega na przecięciu i zniszczeniu więzi z przeszłością (...) anulowanie jej znaczenia i oddziaływania (...) w umyśle uczestników" poprzez głoszenie samowystarczalności ścieżki, reinterpretację przeszłości, pozorną otwartość wobec innych grup, czarno-białe widzenie świata, zakazy kontaktów z odmiennymi ideologiami, osobami z poza grupy i z wszelkimi miejscami i sytuacjami nie związanymi z działalnością grupy (tzw. środki higieny).
Idea Nowego Człowieka:
polega na próbie stworzenia idealnego członka grupy "myślącego w kategoriach narzucanego systemu i mówiącego określonym, przygotowanym do tego celu językiem".

Wprowadzenie tej idei poprzedza proces degradacji "starej" tożsamości poprzez:
Unieważnienie dotychczasowych znaków tożsamości:
ciała (nie jesteś tym ciałem);
wieku (rodzisz się w momencie wstąpienia do grupy);
życiorysu (przeszłość była nie ciekawa, należy o niej zapomnieć);
Piętnowanie: napiętnowane zostają:
"przeszłość (określana np. jako frustracja, życie w ignorancji, zaślepienie światem materialnym)",
"ambicje edukacyjne i zawodowe (nie dają wiedzy duchowej)",
"niepożądane cechy osobowości np. chciwość, zazdrość, pragnienia, uczucia (...)"
Poniżanie i dryl (wielogodzinna praca fizyczna, ograniczenie ilości snu i pokarmu, kary emocjonalne i fizyczne).
"Pozbawienie samodzielności (system władzy wymagający całkowitego podporządkowania, wzajemna kontrola, brak czasu wolnego, odgórnie narzucany plan dnia i stałe instrukcje, auto-cenzura, lęk przed złamaniem zakazów, brak dostatecznej wiedzy religijnej szczególnie w zestawieniu z pełną akceptacją podstawowych zasad, podporządkowaniem się autorytetom, brak klarownych sformułowanych i znanych wszystkim uczestnikom ruchu zasad zarządzania".
Uniformizacja (ujednolicenie) stroju, języka, stylu życia członków itp.

(Opracowano na podstawie: E.Goffman "Charakterystyka instytucji totalnych" w pracy Elementy teorii socjologicznej Warszawa 1975 i książki A. Kubiak Delicje i lewa ręka Kryszny Warszawa 1997; oryginalne fragmenty tekstu A.Kubiak zostały zaznaczone cudzysłowami)
_________________
A gdy serce twe przytłoczy myśl, że żyć nie warto,
z łez ocieraj cudze oczy, chociaż twoich nie otarto.

Przejdz do góry stronyStrona: 1 / 1    strony: [1]

  << Pierwsza      < Poprzednia      Następna >     Ostatnia >>  

HOME » SEKTY » SEKTY

Aby pisac na forum musisz sie zalogować !!!

randki | własny sklep internetowy | promocje | darmowe forum | sklepy | opinie, testy, oceny

Marzycielska Poczta. darmowy hosting obrazków darmowy hosting obrazków